Träningstider

Tisdagar 


Barnpass 7-12 år, kl 18.00-19.00

Träningen innehåller nybörjar- och anpassad barnträning med fokus på att utveckla motorik och fysik.

Krav för att delta i träningen: Minimiålder fyllt 7 år.

Ledare: Angel Dingrim, 1 dan


Ungdoms- och vuxenpass från 12 år, kl 19.00-20.30

Träningen innehåller påbyggnads- och fortsättningsträning med fokus på vidareutveckling av tidigare tränade tekniker.

Krav för att delta i träningen: Minimiålder fyllt 15 år. Tidigare träning av fall- och grundtekniker.

Ledare: Ludvig Lidström, 1 dan

Onsdagar


Barnspass 7-12 år, kl 18.00-19.00

Träningen innehåller nybörjar- och anpassad barnträning med fokus på fall- och grundtekniker.

Krav för att delta i träningen: Minimiålder fyllt 7 år.

Ledare: Emelie Jansson, 1 kyu och Felicia Liu, 1 kyu


Ungdoms- och vuxenpass kl 19.00-20.30

Träningen innehåller nybörjar- och anpassad träning med fokus på fall- och grundtekniker.

Krav för att delta i träningen: Minimiålder fyllt 12 år

Ledare: Tina Jansson, 1 dan

Torsdagar 


Ungdomspass kl 18.00-19.00

Träningen innehåller nybörjar- och anpassad ungdomsträning med fokus på att utveckla motorik och fysik.

Krav för att delta i träningen: Minimiålder fyllt 12 år.

Ledare: Daniel Jansson, 6 dan


Bokken/Jo/Tanto kl 19.00-20.00

Träningen innehåller nybörjar- och påbyggnads träning med fokus på att vidareutveckla tidigare tränade vapentekniker.

Krav för att delta i träningen: Minimiålder fyllt 12 år.

Ledare: Daniel Jansson, 6 dan


Vuxenpass kl 20.00-21.30

Träningen innehåller påbyggnads- och fortsättningsträning med fokus på vidareutveckling av tidigare tränade tekniker.

Krav för att delta i träningen: Minimiålder fyllt 15 år plus tidigare träning av fall- och grundtekniker.

Ledare: Daniel Jansson, 6 dan

Lördagar


Barnpass 7-12 år, kl 11.00-12.00

Träningen innehåller nybörjar- och anpassad barnträning med fokus på att utveckla motorik och fysik.

Krav för att delta i träningen: Minimiålder fyllt 7 år.

Ledare: Daniel Jansson, 6 dan och Felix Maldonado Cifuentes, 1 kyu


Bokken, Jo, Tanto kl 12.00-13.30

Träningen innehåller nybörjar- och påbyggnads träning med fokus på att vidareutveckla tidigare tränade vapentekniker.

Krav för att delta i träningen: Minimiålder fyllt 12 år.

Ledare: Daniel Jansson, 6 dan


Ungdoms- och vuxenpass kl 13.30-15.00

Träningen innehåller nybörjar- och påbyggnads träning med fokus på att vidareutveckla tidigare tränade tekniker.

Krav för att delta i träningen: Minimiålder fyllt 12 år.

Ledare: Daniel Jansson, 6 dan och Felix Maldonado Cifuentes, 1 kyu


Fri träning kl 15.00-15.30